Projecte

Introducció

Aquest projecte d’innovació educativa es basa en la re-apropiació dels espais. Aquests no són concebuts com zones neutres, sinó com llocs de conflicte: espais de trobada, de diàleg i de negociació entre els usuaris i usuàries. El que volem és repensar la funcionalitat de l’espai escolar, a partir de potenciar l’agenciació de la comunitat educativa.

El projecte parteix d’una situació força comú en els centres educatius, d’altre banda extrapolable a d’altres espais públics i comunitaris: detecció de conflictes ens espais de convivència (pati, passadissos i zones d’espera / wifi). A fi d’evidenciar-ho, l’alumnat dels centres hauran de repensar aquestes zones i donar-les-hi nous usos, prenent com a estructura de base, una construcció neutre (un cub), la qual serà tunejada a posteriori, és a dir, es convertirà en un espai apropiat en funció dels desitjos i necessitats del grup d’alumnes que s’apropiaran d’aquest espai.

Finalment, aquesta estructura serà ubicada al centre educatiu, a fi que els infants i joves puguin interactuar amb l’estructura, tot potenciant una nova manera de relacionar-se als uns amb als altres. Aquest projecte es posarà en marxa en tres centres educatius de la ciutat de Barcelona (Escola Collaso i Gil, Institut Consell de Cent, Escola Diputació).

Objectius

  • Aprofundir i potenciar els valors de convivència i de civisme entre l’alumnat.
  • Potenciar el treball transversal amb altres disciplines: coneixement del medi, informàtica i visual i plàstica.
  • Fomentar el treball col·laboratiu: diàleg i presa de decisions conjuntes.

Destinataris

Aquest projecte va adreçat principalment als alumnes de primària, ESO i Batxillerat de tres centres educatius ubicats a Barcelona. Al llarg d’ aquest projecte, els alumnes seran protagonistes del seu procés d’aprenentatge i de les seves decisions ja que hauran de conceptualitzar de forma pràctica quines són les funcions i els usos amb els quals volen dotar aquestes zones de conflictivitat del centre. La interralació entre l’alumnat es realitzarà virtualment, gràcies a la posada en marxa d’un bloc.

Activitats

Enquesta participativa

L’ enquesta participativa tindrà diferents formats (elaboració d’una maqueta senzilla a partir d’una capsa, enquesta en un formulari del google) depenent de l’edat dels usuaris i usuàries i servirà per definir l’ús i les característiques específiques que ha de tenir la nova estructura,  després de recollir les opinions dels alumnes entorn aquest nou espai de convivència. Aquesta enquesta serà dissenyada pels mestres i docents referents de cada etapa educativa.

  • Escola Collaso i Gil ( 4rt, 5è i 6è de Primària)
  • Institut Consell de Cent ( 1 er de la ESO i 2on de Batxillerat)
  • Escola Diputació (3r i 4t de primària)

Construcció de l’estructura

Els alumnes de 2on de Batxillerat del Institut Consell de Cent seran els encarregats de dissenyar i construir l’estructura (amb l’ajut del professor de dibuix tècnic). Aquesta serà tunejada a posteriori en els diferents centres, a partir del buidat que s’haurà fet a priori de l’enquesta participativa.

Pàgina web

A mode de diari virtual i visual, s’obrirà una pàgina web (bloc), on es narrarà l’experiència dels participants a partir de relats i fotografies. Aquest bloc serà compartit a les tres webs principals dels centres educatius, a fi que les famílies puguin conèixer el projecte que s’està gestant. I també es planteja com un recurs educatiu que articula tota l’experiència.

Aquest és un projecte que permet als alumnes a intervenir i interactuar activament amb l’espai proper, apropiant-se de l’entorn, així com desenvolupant la consciència de que el centre educatiu és un espai de tots i el fem entre tots.

Anuncis