Cronograma

Cronograma

Mes Setmana Actuació
GENER Primera Validació del projecte Interfícies
Segona Presentació als directors dels centres
Tercera Disseny de l’enquesta participativa
Quarta Institut Consell de Cent
(enquesta i buidat de l’enquesta)
FEBRER Primera Institut Consell de Cent
(6 de febrer estructura a l’espai educatiu)
Segona Institut Consell de Cent
Tercera
TRANSPORT
20-24 febrer
Institut Consell de Cent
(avaluació final de l’experiència)
Escola Collaso i Gil
(enquesta i buidat de l’enquesta)
Quarta Escola Collaso i Gil
(de 23 de febrer estructura a l’espai educatiu)
MARÇ Primera Escola Collaso i Gil
(fins el 14 de març estructura a l’espai educatiu)

Escola Diputació
(enquesta i buidat de l’enquesta)

Segona Escola Collaso i Gil
(avaluació final de l’experiència)
Tercera
TRANSPORT
13-17 març
Escola Diputació
(20 de març estructura a l’espai educatiu)
Quarta Escola Diputació
ABRIL Primera Escola Diputació
(avaluació final de l’experiència)
Segona Valoració del projecte genèric Interfícies
Tercera INTERFICIES
Quarta INTERFICIES
Anuncis